HRI Loves Developers: HSL:n digikehityksen tuoreimmat kuulumiset

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) on julkaissut avoimena datana mm. Reittioppaan tietoja jo reilusti yli kymmenen vuotta. Datan avaamisen lisäksi HSL:llä on pitkä historia mm. avoimen ohjelmistokehityksen, joukkoliikennestandardien sekä OpenStreetMapin parissa.

Mitä HSL:llä on nyt menossa avoimuuden saralla?

Tervetuloa kuulemaan aiheesta HRI Loves Developers: HSL:n digikehityksen tuoreimmat kuulumiset -kehittäjätapaamiseen torstaina 31.3. klo 15-18!

Tapahtumassa kuulet mm. Digitransitin kehittämisestä, joukkoliikenteen standardeista sekä esimerkkejä HSL:n avoimesta ohjelmistokehityksestä. Tapahtuman lopussa on aikaa myös keskustella ja kysellä lisää HSL:n kuulumisista.

Tapahtuma järjestetään etänä Teams-alustalla ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton ja se pidetään suomeksi. Tilaisuudesta tehdään tallenne.

Ohjelma

15.00 Tervetuloa (Hami Kekkonen, HRI/Helsingin kaupunki)

15.10 Avoin data HSL:llä (Markku Huotari, HSL)

15.25 Digitransit (Vesa Meskanen, CGI)

15.45 Esimerkkejä HSL:n avoimesta ohjelmistokehityksestä

  • Karttageneraattori ja reittiloki (Teemu Laaksonen, HSL)
  • Joukkoliikennerekisteri (Ossi Berg, HSL)

16.10 HSL:n API-hallinta (Jarmo Korkeamäki, HSL)

16.20 Tauko

16.30 Joukkoliikenteen standardit (Ossi Berg, HSL)

16.50 Case nousijamäärät (Taneli Niemi, HSL)

17.00 OpenStreetMap (Markku Huotari, HSL)

17.10 Työpaja ja keskustelua

18.00 Tapahtuma päättyy

Osallistuminen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyi ti 29.3. klo 13 ja osallistumislinkki on lähetetty ilmoittautuneille osallistujille. Osallistumaan pääsee myös tästä linkistä (to 31.3. klo 15 alkaen): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2ZTRiNmMtOGViZS00YzE1LTk3YzYtYmVjZGU5ZWQ4ZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22a419bf1c-6d3d-4da1-afb0-375af1cfbbc0%22%7d.