Helsinki avaa kiinteistöjensä energiankulutustiedot kaikkien käyttöön

Koulujen, sairaaloiden ja muiden Helsingin kaupungin omistamien julkisten palvelurakennusten energiankulutuksesta saa nyt reaaliaikaista tietoa avoimen rajapinnan kautta. Kulutusdatan avaamisella Helsinki toivoo saavansa uusia ideoita energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen.

Helsingin kaupungin omistamien 600 palvelukiinteistön energiankulutustiedot ovat nyt avointa dataa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan avaaman uuden rajapinnan kautta voi nyt hakea kaupungin omistamien 600 palvelukiinteistön energiankulutustietoja. Dataa voi saada sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen käytöstä kuukausittain, päivittäin tai tunneittain. Tiedon keruusta vastaa keväästä 2019 käytössä ollut Nuuka Solutions Oy:n toimittama seurantajärjestelmä, joka kokoaa kaiken kaupungin rakennuksiin liittyvän tiedon yhdelle alustalle.

Helsinki on seurannut rakennustensa energiankulutusta jo yli 30 vuoden ajan. Helsingin alueen hiilidioksidipäästöistä yli puolet syntyy rakennusten lämmittämisestä, ja Helsingin kaupunkikonsernin päästöistä jopa 96 prosenttia aiheutuu kiinteistöjen energiankulutuksesta. Hiilineutraali Helsinki -tavoitteen myötä kulutustietoja tullaan hyödyntämään entistä paremmin mm. energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelussa.

“Odotan, että joku rajapinnan hyödyntäjä tarjoaa kaupungille jotakin sellaista, mitä me emme vielä edes osaa kaivata”, Helsingin kaupungin johtava energia-asiantuntija Veera Sevander pohtii.

Taustatietoa

  • Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja Ilmastovahti-verkkopalvelu sen etenemisen seuraamiseksi.
  • Tällä hetkellä noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä.
  • Helsingin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jo 28 prosenttia vuodesta 1990, vaikka asukkaiden määrä on samassa ajassa kasvanut 150 000:lla. Asukasta kohden laskettuna päästöt ovat pienentyneet 44 prosenttia.
  • Helsingin kaupungilla on tiukat vaatimukset myös oman rakennuskantansa energiatehokkuudelle: kaikki uudet toimitilat ja muut kaupungin hallitsemat rakennukset rakennetaan erittäin energiatehokkaasti.

Lisätietoja

Veera Sevander, johtava energia-asiantuntija, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 20926
veera.sevander@hel.fi

Teksti: Kiia Koliseva, kaupunkiympäristön toimiala