Helsingin seudun aluesarjat

Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta Aluesarjat sisältää keskeisimmät perustilastot aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain ja kuntatasoisena Helsingin seudun 14 kunnasta. Tietokannassa on yli 150 sarjaa, jotka on nyt myös kuvattu HRI-verkkopalvelussa.

Tietokannasta on helposti rajattavissa ne aihepiirit ja alueet, joista tieto halutaan. Tietoa voidaan tarkastella myös korkeatasoisina graafeina. Sivustoon kuuluu myös useita ilmiöitä käsittävä kuviopankki, jonka kuviot on laadittu alueittain selattavina.

Tietokanta toimii toisaalta myös datavarastona, josta voi ladata halutussa muodossa mittavia aikasarjoja vaikka tutkimuskäyttöön. Palveluun kuuluu laaja valikoima tiedostoformaatteja taulukoiden siirtämiseksi käyttäjän omiin sovelluksiin.

Tietokantaa ylläpitävät pääkaupunkiseudun kunnat, ja sen tilastot ovat peräisin Tilastokeskuksesta, kaupungin omista rekisteristä ym. lähteistä. Tietosuojan vuoksi tietokannassa ei ole väestötilastoja alueista, joilla asuu vähemmän kuin sata asukasta.

Aluesarjat on toteutettu PX-Web-palvelinsovelluksena, joka tarjoaa helpon käyttöliittymän moniulotteisiin taulukkotietokantoihin. Tietokanta koostuu PC-Axis-tiedostomuodossa olevista taulukoista (tilastokuutioista).

Ne käyttäjät, joilla on tarve käsitellä tehokkaasti suuria taulukoita, voivat ladata ilmaisen PC‑Axis-työasemaohjelman esim. Tilastokeskuksen sivuilta.

Koska tietokannassa on tilastoja yli 400 osa-alueelta Pääkaupunkiseudulla, tietojen karttamuotoista esittämistä varten tarjotaan HRI:ssä nyt KML-muotoiset tilastoalueraja-aineistot, joilla käyttäjä voi visualisoida tilastoja avointen karttapalvelujen kanssa.

Teksti: Pekka Vuori