Helsingin energia- ja ilmastoatlaksen uusi aikakausi

Juuri päivitetty Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on palvelu, joka sisältää runsaasti tietoa Helsingin rakennuskannan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi visuaalisessa ja informatiivisessa muodossa.

Päivityksen myötä palvelua on täydennetty uusilla tietoaineistoilla, joita ovat Helsingin geoenergiapotentiaalit maalämpökaivojen suunnittelun tueksi ja Helsingin rakennuskannan lämmitysenergian kulutusennusteet ja rakennusten korjaustarvearviot. Avoimena datana on nyt myös ladattavissa osa Atlaksen uusista aineistoista, joita ovat rakennusten energiankulutusarviot vuodesta 2020 vuoteen 2050 ja HEKA-rakennusten kulutustiedot vuosilta 2015, 2016, 2017 ja 2018.

Helsingin rakennusten lämmitysenergian kulutusarvio vuosille 2020-2050 on uunituore aineisto, joka syntyi yhteistyössä Stuttgartin teknillisen korkeakoulun kanssa.Tässä yhteistyöprojektissa kaupunkitietomalleihin erikoistunut lopputyöntekijä toteutti analyysin rakennusten energiatehokkuudesta ja laati tuloksia esittelevän sovelluksen, joka on nyt lisätty päivitettyyn Helsingin Energia- ja ilmastoatlas -palveluun.

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas -palvelua ja tarjolla olevia avoin data -aineistoja pystyy hyödyntämään kuka tahansa, niin kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat kuin myös energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset energiatehokkuuden parantamisen, energiankulutuksen minimoinnin ja uusiutuvan energian käytön tukena.

Avoin data -aineistot: https://hri.fi/data/fi/dataset//helsingin-3d-kaupunkimalli
Helsingin Energia- ja ilmastoatlas: https://kartta.hel.fi/3d/atlas
Kuvaus Helsingin Energia- ja ilmastoatlaksesta ja sen sisältämistä aineistoista: https://hri.fi/data/fi/showcase/helsingin-energia-ja-ilmastoatlas

Kuva on kuvakaappaus Energia- ja ilmastoatlas -sovelluksesta, ja siinä esiintyy näkymä kolmiulotteisesta kaupungista niin, että kaupunki on visualisoitu ennakoidun lämmitysenergian tarpeen mukaan. Eri rakennukset esiintyvät eri värisinä riippuen siitä, arvioidaanko niillä olevan pieni vai suuri lämmitysenergian tarve kyseisenä ajankohtana.
Kuvakaappaus Helsingin Energia- ja ilmastoatlas -palvelusta: kaupunkimalliin on visualisoitu rakennusten lämmitysenergian arvioitu tarve vuoden 2020 maaliskuussa.

Kirjoittaja: Erityissuunnittelija Enni Airaksinen Helsinki 3D+ -tiimistä