Avoimesta datasta apua pysäköintiin?

Varsinkin keskustassa autoillessa saa vapaata pysäköintipaikkaa joskus etsiä tovin jos toisenkin. Suuri osa keskusta-autoilusta onkin turhaa korttelien kiertämistä ja parkkipaikan etsiskelyä. Voisiko avoimesta datasta olla apua tähän? Avoimen datan Helsinki Loves Developers -avokonttorissa pohdittiin 31.3.2016 pysäköintiin liittyviä kysymyksiä.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on suunnittelemassa reaaliaikaisen pysäköintimaksudatan avaamista ja toivoo datan mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä ideoita mm. datan sisällöstä ja jakeluformaatista. “Tule kertomaan virkamiehelle, mitä pysäköinnin avoimella datalla tulisi tehdä!”, tweettasi rakennusvirasto. Paikalle kertyi kolmisenkymmentä pysäköinnistä kiinnostunutta henkilöä virkamiehistä pysäköintialan yrittäjiin.

Suunnitelmissa reaaliaikaisen pysäköintimaksudatan avaaminen

Tällä hetkellä tietoa pysäköintimaksuista kertyy viidestä eri lähteestä: pysäköintimaksuautomaateista, pysäköinnistä laskuttavien mobiilioperaattorien (kuten EasyPark ja ParkMan) omista järjestelmistä, pysäköinninvalvonnasta, digitaalisen pysäköintikiekon kautta sekä yksityisiltä pysäköintilaitoksilta. HKR haluaa kerätä kaikkien näiden tahojen tuottaman datan yhteen järjestelmään, josta se julkaistaisiin avoimena datana, kertoo HKR:n projektipäällikkö Lauri Uski.

Kuvakaappaus.
HKR:n tavoitteena on saada Helsinkiin San Franciscon SFparkin tapainen palvelu, joka näyttää vapaat pysäköintipaikat.

Kun yhdestä järjestelmästä olisi saatavilla reaaliaikainen tieto millä tahansa tavoin maksetuista pysäköintipaikoista, saisi siitä kattavan kuvan kaupungin kadunvarsipysäköinnistä sekä tiedon mahdollisista vapaista paikoista. Jotta tuleva järjestelmä palvelisi käyttäjiään mahdollisimman hyvin, HKR toivoo heiltä jo nyt suunnitteluvaiheessa kommentteja ja ideoita.

Yksinkertaisimmillaan järjestelmään tallentuneista aikaleimoista näkee nopeasti, missä on vapata pysäköintitilaa. Tähän kuitenkin keksitiin niin poikkeustilanteita kuin myös ratkaisuja niihin, ja keskustelu oli vilkasta. Järjestelmässä tyhjänä näkyvällä pysäköintipaikalla voi olla maksutta pysäköity auto, lumikasa tai jätelava. Entä miten asukaspysäköinti näkyisi? Uski kertoo, että esimerkiksi asukaspysäköintiä pystytään ennustamaan. Lisäksi HKR:llä on hankinnassa kamera-auto, jolla pystytään kartoittamaan myös pysäköintitilannetta.

Mobiilisovellusten käyttö ja pysäköinnin mobiilimaksaminen on yleistynyt nopeasti. Helsingin kadunvarsipysäköinnin maksuista kaikkiaan jo yli puolet maksetaan mobiilisti. Myös luottokorttimaksaminen on nousussa ja omalta osaltaan syrjäyttämässä kolikoiden käyttöä. Helsinki saa kadunvarsipysäköinnistä vuosittain noin 20 miljoonaa euroa.

Pysäköintitilannetta mahdollista seurata kameroiden avulla

Myös Helsingin seudun liikenne tarjoaa pysäköintitietoja liityntäpysäköinnin osalta. Petro Tamminen HSL:ltä esitteli heidän uutta liityntäpysäköintitietojärjestelmäänsä, johon on nyt viety kaikki staattinen pysäköintidata, kuten liityntäpysäköintialueet ominaisuustietoineen. Tämän kevään aikana järjestelmään alkaa karttua myös reaaliaikaista dataa, kun Vantaan uusien asemien yhteyteen rakennetaan pysäköinninseurantaa. Reaaliaikaista dataa aletaan saada myöhemmin myös länsimetron liityntäpysäköintialueilta. Järjestelmä pystyy laskemaan myös ennusteen pysäköintipaikkojen saatavuudesta. Liityntäpysäköintitietokanta on periaatteessa kaikille avoin, ja HSL:n toive on, että mahdollisimman moni taho tuottaisi sinne dataa.

Pysäköintitilannetta voitaneen tulevaisuudessa seurata myös kameroiden avulla. Sami Sahala Forum Virium Helsingistä kertoi käynnistymässä olevasta LumiPark-projektista, jossa Philipsin kanssa yhteistyössä asennetaan katuvaloihin kameroita mm. liikenteen seuraamiseen. Kameroilla voisi saada tietoa myös vaikka pysäköintiruuduissa olevista lumikasoista tai roskalavoista. Käytännössä kuitenkaan ei yleensä ole tarveetta ruutukohtaiselle datalle, vaan alueittainen tai katukohtainen täyttöaste riittänee. Sahala näkee pysäköinnissä kaksi kehittämisen kohdetta: maksamisen kehittämisen sekä liikennetilanteen seuraamisen.

Datatoiveita ja sovellusideoita

Paikalla olleet yritykset ovat halukkaita yhdistämään keräämänsä datan muiden tahojen keräämään dataan, jotta saataisiin täysi kattavuus pysäköintitiedoista. Näin autoilijoille olisi mahdollista tarjota entistä parempia palveluja, ja kaikki voittaisivat. Keskustelu oli vilkasta, ja erilaisia ideoita ja toiveita sateli HKR:lle. Datatoiveista ainakin kadunvarsipaikat sekä asukas- ja yrityspysäköintilupien määrä alueittain tultaneen avaamaan lähikoina. Katujen puhdistussuunnitelmat ovatkin jo avointa dataa, ja reaaliaikaista tietoa katujen kunnossapidosta on niin ikään jo saatavilla.

Valokuva ihmisistä ideoimassa.
Iltapäivän aikana ideoitiin yhdessä erilaisia pysäköintimaksudatan käyttömahdollisuuksia.

Tarvetta kaikenlaiselle liikenteeseen liittyvälle datalle olisi. Yrittäjien toiveissa ovat niin rakennetut kuin suunnitteilla olevat pysäköintipaikat, rakennushankkeiden tiedot, lämpöpistokepaikat, pysäköintivyöhykkeet sekä yksityisille tahoille kertyvä data, kuten taloyhtiöiden portinavaukset. Todettiin myös, että käytännössä kaupungilla on viistoilmakuvien myötä olemassa kaikki tieto kadunvarsipysäköinnistä, mutta tieto ei ole käytettävässä muodossa. Vosiko tätä tietoa saada joukkoistamalla paremmin käytettävissä olevaan muotoon?

Myös pysäköintidatan jakelumuotoja pohdittiin. Kuinka älykäs sitä tarjoavan rajapinnan tulisi olla – jaetaanko dataa vain raakamuodossa, vai pystyykö sitä saamaan rajapinnan kautta myös jalostetummassa muodossa? Esimerkiksi jos kadunvarressa on 12 metriä pysäköintitilaa – tarjotaanko tieto polygonina vai numerona? Missä muodossa data palvelisi parhaiten? Huomioitava on myös yhteentoimivuus muiden kaupunkien kanssa.

Datan avauduttua ratin takana istujalle on mahdollisesti luvassa monenlaisia arkea helpottavia sovelluksia. Autolija pystyy sovelluksellaan hakemaan vapaita tai ajon aikana vapautuvia pysäköintipaikkoja kohteensa lähettyviltä. Jos on valmis kävelemään tai vaikka hyppäämään kaupunkipyörän satulaan, voi hakea halvempia paikkoja hieman kauempaa. Taloyhtiöille voi tulla mahdollisuuksia vuokrata omia, sillä hetkellä vapaana olevia pysäköintipaikkojaan ulkopuolisille. Ja erilaisin heatmapein voidaan seurata pysäköinnin tilannetta ja pysäköintipaikkojen tarvetta ja ylitarjontaa ympäri kaupunkia.

Onko sinulla reaaliaikaiseen pysäköintimaksudataan liittyviä ajatuksia tai toiveita? Missä muodossa data olisi sinulle mahdollisimman käyttökelpoista? Mitä muuta pysäköintiin liittyvää dataa toivoisit? Miten datalla voisi helpottaa autoilijan arkea? Rakennusvirasto ottaa yhä mieluusti ideoita ja toiveita vastaan. Kommentoi tähän tai lähetä sähköpostia osoitteeseen hri [at] hel.fi – välitämme viestisi eteenpäin rakennusvirastolle.