Sairaalapäivystysten päivystykseen tulosyyt

Toivoisin sairaalapäivystysten (Malmi ppkl ja Haartmann ppkl) päivystykseen tulosyytietojen avaamista. Eriteltyinä molemmat päivystykset. Terveyskeskuspuolen (TK) ja erikoissairaanhoitopuolen (ESH) tulosyyt erikseen, jos mahdollista. Myös ambulanssitulosyyt kiinnostavat. Tietysti jos loppudiagnooseja on myös saatavissa niin nekin mukaan. Kaikki yleisyysjärjestyksessä. Kiitos.