Hyresbeståndet på Helsingfors bostadsmarknad 1990-2005

Hej,

Jag håller på med ett arbete där jag undersöker Helsingfors hyresmarknad. Jag skulle, om möjligt, behöva tillgång till beskrivande statistik över det totala antalet hyresrätter i staden mellan åren 1990 till 2005.

Allt gott