Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Aineisto sisältää ajoratojen sekä ajokaistojen keskilinjat hybridimallina. Aineisto kattaa koko Vantaan lentokentän porteille saakka sekä muutaman naapurikunnan läpi kulkevan väylän. Ajokaistat kattavat vähintään kaikki osoitteelliset tiet ja kadut. Aineiston tavoitteellinen tarkkuus on 5–25 cm. Vektorointia on suoritettu pääosin kaupungin omilta ortoilmakuvilta, joiden maastoerotuskyky on 5–10 cm.

Aineisto on saatavilla wfs-rajapinnan kautta. Shapefile-muotoinen aineisto pitää sisällään ajokaistat ja keskilinjat omina paikkatietoaineistoina (.shp). Keskilinja-aineisto sisältää ajoratojen sekä kevyen liikenteen väylien keskilinjat.

Kohdetasojen nimet

  • gis:Keskilinjat
  • gis:Ajokaistat

Vantaan karttarajapintojen kuvaus https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Administratör Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen, kaupunkimittaus
Administratörens webbplats https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Publicerad 04.04.2018
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan liikenneväylien keskilinjaverkot. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen, kaupunkimittaus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.11.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(2)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus