Aineisto sisältää ajoratojen sekä ajokaistojen keskilinjat hybridimallina. Aineisto kattaa koko Vantaan lentokentän porteille saakka sekä muutaman naapurikunnan läpi kulkevan väylän. Ajokaistat kattavat vähintään kaikki osoitteelliset tiet ja kadut. Aineiston tavoitteellinen tarkkuus on 5–25 cm. Vektorointia on suoritettu pääosin kaupungin omilta ortoilmakuvilta, joiden maastoerotuskyky on 5–10 cm.

Aineisto on saatavilla wfs-rajapinnan kautta. Shapefile-muotoinen aineisto pitää sisällään ajokaistat ja keskilinjat omina paikkatietoaineistoina (.shp). Keskilinja-aineisto sisältää ajoratojen sekä kevyen liikenteen väylien keskilinjat.

Kohdetasojen nimet

  • gis:Keskilinjat
  • gis:Ajokaistat

Vantaan karttarajapintojen kuvaus https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan kaupunki / Kiinteistöt ja tilat
Administratörens webbplats https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Publicerad 04.04.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan liikenneväylien keskilinjaverkot. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Kiinteistöt ja tilat. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.01.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus