Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet - Excel fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Vuosien 2012-2017 aineistoissa on koulutusaloittain tietoa opiskelijoista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa ops-perusteisessa koulutuksessa, aikuisten näyttötutkintoon...

Källa: Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijamäärät ja opiskelijatyövuodet

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Tidsserien börjar 2012-01-01
Tidsseriens korrekthet