Säkra höjder for byggnader och högsta signifikanta våghöjden i Helsingfors - WFS gränssnitt

28.8.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Ilmatieteen laitoksen tuottamat aineistot turvallisesta rakentamiskorkeudesta sekä suurimmasta arvioidusta merkitsevästä aallonkorkeudesta Helsingin alueelta. Aineisto on myös...

Källa: Turvalliset rakentamiskorkeudet ja suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus Helsingissä

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Publicerad 28.08.2019
Koordinatsystem ETRS-GK25