Applikationer - Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt