Regionkartan är ett allmänt kartmaterial som satts ihop från material om Helsingforsregionens 14 kommuner. Kartan är indelad i delar om markanvändning (bebyggt område, obyggt område, industriområde, vattenområde), trafiknät och administrativa indelningar.

Regionkartan omfattar även rutmaterial (rutor på 2 km, 1 km, 500 m, 250 m) och två rasterkartor, av vilka man har publicerat en generell och en mer exakt version. Rasterkartornas teman är markanvändning och trafik.

Materialet upprätthålls och harmoniseras årligen av stadsmätningstjänsterna i Helsingfors stadsmiljösektor i samarbete med HRM och mätorganisationerna i regionens kommuner (Esbo, Vanda, Grankulla, Tusby, Nurmijärvi, Kyrkslätt, Kervo, Träskända, Vichtis, Borgnäs, Mäntsälä, Hyvinge och Sibbo).

Regionkartan är en förenklad plankarta med en skala på 1:40 000. Materialet rekommenderas att användas i skalan 1:10 000 - 1:50 000.

Materialet kan laddas ner i flera format, bland annat JSON, KML, CSV, Esri Shape och XML. De tillgängliga formaten finns alltid i punkten outputFormat i GetCapabilities-enkäten i tjänsten.

Egenskaper:

 • Markanvändning
 • Administrativa och statistiska delområdesindelningar
 • Vägkategorier
 • Namn på platser (finska, svenska)

Koordinatsystem:

 • MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879).
 • WFS/WMS gränssnitt: ETRS-GK25 (EPSG:3879), kan projiceras till andra koordinatsystem. Se GetCapabilities-enkäten.

Gränssnitt:

Kartlager:

 • Seutukartta_aluejako_kuntarajat
 • Seutukartta_aluejako_pienalue
 • Seutukartta_aluejako_suuralue
 • Seutukartta_aluejako_tilastoalue
 • Seutukartta_hel_perus
 • Seutukartta_hel_osa
 • Seutukartta_liikenne_juna_rata
 • Seutukartta_liikenne_juna_asema
 • Seutukartta_liikenne_lentoasemat
 • Seutukartta_liikenne_metroasemat
 • Seutukartta_liikenne_metro_rata
 • Seutukartta_liikenne_paatiet
 • Seutukartta_liikenne_tiesto
 • Seutukartta_maankaytto_rakennetut_alueet
 • Seutukartta_maankaytto_jarvet
 • Seutukartta_maankaytto_joet
 • Seutukartta_maankaytto_merialue
 • Seutukartta_meren_rantaviiva
 • Seutukartta_maankaytto_teollisuusalueet
 • Seutukartta_maankaytto_viheralueet
 • Seutukartta_maankaytto_ja_vesistot
 • Seutukartta_nimisto_kaupunginosanimet_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_kaupunginosanimet_suomi
 • Seutukartta_nimisto_merialue_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_merialue_suomi
 • Seutukartta_nimisto_paikannimet_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_paikannimet_suomi
 • Seutukartta_yhdistetty_liikennevaylat,(bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_maankaytto (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_maankaytto_tiesto (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_pienalueet (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_suuralueet (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_tilastoalueet (bara WMS)

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Administratörens webbplats https://kartta.hel.fi/avoindata
Källa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut yhdessä HSY:n ja alueen muiden kuntien mittausorganisaatioiden kanssa
Publicerad 03.01.2012
Uppdaterad 19.03.2024
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Seutukartta_aineistokuvaus.pdf
 2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=30
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Karta över Helsingforsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original author is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut yhdessä HSY:n ja alueen muiden kuntien mittausorganisaatioiden kanssa. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.05.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus