Huvudstadsregionens adresskatalog - WMS gränssnitt


Från sammanfattningen av detta dataset

Seudullisessa osoiteluettelossa on tietoa alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja kaavayksiköiden osoitteista ja nimistöstä (nk. nollaosoite). Seudulliseen osoiteluetteloon tuottavat...

Källa: Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPSG:3879)