Från sammanfattningen av detta dataset

Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt...

Källa: Pääkaupunkiseudun viherkatot

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Filstorlek 0.02 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25