Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004- efter ålder - Excel fil

12.5.2022

Från sammanfattningen av detta dataset

Muu väestö Helsingissä eli henkilöt, joiden asuinaluetta ei ole määritelty iän mukaan vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. HUOM:...

Källa: Muu väestö Helsingissä eli henkilöt joiden asuinaluetta ei ole määritelty iän mukaan 2004 alkaen

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.05 MB
Uppdaterad 12.05.2022
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet