Avfallens sorteringsaktivitet i huvudstadsregionen

Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017.

Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i huvudstadsregionen, samt deras åsikter om avfallshanteringens informations-, rådgivnings- och insamlingstjänster. Undersökningen riktade sig till Helsingfors, Esbos, Vandas, Grankulla och Kyrkslätts 18-åriga befolkning.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 22.04.2015
Uppdaterad 05.04.2019
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2007
Tidsserien slutar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Avfallens sorteringsaktivitet i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus