Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt och andelen kvinnor - Excel fil

12.5.2022

Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin väestö iän ja suokupuolen mukaan sekä naisten osuus vuodenvaihteessa suur- ja peruspiireittäin sekä osa-alueittain vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti...

Källa: Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.44 MB
Uppdaterad 12.05.2022
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet