Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt - Excel fil

12.5.2022

Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin väestö iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Tietolähde Henkikirjat...

Källa: Helsingin väestö iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.49 MB
Uppdaterad 12.05.2022
Tidsserien börjar 2004
Tidsseriens korrekthet