Sairastavuusindeksi lasketaan kolmen väestön sairastavuutta kuvaavan rekisterimuuttujan avulla. Nämä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, pitkäaikaissairastavuutta kuvaava erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä ja väestön kuolleisuus.

Kansaneläkelaitos on kehittänyt sairastavuusindeksin alueiden välisten terveyserojen tarkasteluun.

Sairastavuusindksi-indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku ilmoitetaan sekä sellaisenaan että ikävakioituna, tässä vain ikävakioituna. Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon. Lopullinen sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.

Lisätietoja indeksin laskutavasta saa Kansanterveyslaitoksen terveyspuntarista.

Eri vuosien aineistot eivät ole suoraan keskenään verrannollisia.

Helsingin seudun sairastavuusindeksi 2017 -aineiston lähde: Kansaneläkelaitos. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeille tehdyt erillistilastot sairastavuusindeksistä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla alueittain 2017.

Helsingin sairastavuusindeksi 2019 -aineiston lähde: Helsingin kaupunginkanslia. Lähdeaineisto on Kelalta, mutta indeksit on laskettu Helsingissä.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Kansaneläkelaitos sekä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö
Publicerad 28.02.2011
Uppdaterad 12.02.2021
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Sjuklighetsindex i Helsingforsregion. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Kansaneläkelaitos sekä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 23.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus