Helsingin seudun pyörälaskennat - GeoJSON gränssnitt

24.7.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun kuntien keräämät ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) yhtenäistämät pyöräliikenteen laskentapisteiden laskentatiedot vuosilta 2013-2018. Aineiston ominaisuustiedot sekä...

Källa: Helsingin seudun pyörälaskennat

Mer information

Fält Värde
Format GEOJSON
Publicerad 18.09.2018
Uppdaterad 24.07.2019
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 2013
Tidsserien slutar 2018
Tidsseriens korrekthet