Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010-

Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010 alkaen.

Sisältää ennakkotietoja kuntien välisestä ja ulkomaisesta muuttoliikkeestä neljännesvuosittain. Ennakkotieto tuotetaan noin kaksi viikkoa tapahtumapäivän jälkeen. Taulukko sisältää alkuperäiset ja korjatut ennakkotiedot muuttoliikkeestä. Vuosineljänneksiä Q1-Q3 korjataan vuosineljännesten Q2-Q4 päivitysten yhteydessä. Siten vuoden viimeisen neljänneksen Q4 muuttotiedot ovat korjaamattomia molemmissa taulukoissa.

Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot.

Aluerajat

Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue.

Kohdejoukko ja rajaus

Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.

Ulkomaalaisella on kotipaikka kunnassa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.

Kunnassa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu kunnan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan kunnan väestöön.

Vuodenvaihteessa 1993/94 alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukaslukua, joka korvasi aiemmin käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen.

Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot.

Alkuperäiset tiedot = muutot, jotka on kirjattu kullekin kvartaalille viimeistään kaksi viikkoa tapahtumapäivän jälkeen. Korjatut tiedot = muutot, jotka on kirjattu kullekin kvartaalille noin seuraavan vuoden tammikuun puoleen väliin mennessä.

Aikasarja

Tiedot ovat vuodesta 2010 lähtien.

Huom! Alkuperäinen ennakkotieto Q3/2012 puuttuu taulukosta.

Huom! Alkuperäinen ennakkotieto Q1/2017 sisältää muutot, jotka on kirjattu rekisteriin kyseiselle kvartaalille heinäkuun puoliväliin mennessä.

Tietojen luotettavuus

Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://stat.hel.fi/helsingin-tilastotietokannat/aluesarjat.html
Källa Tilastokeskus
Publicerad 04.02.2022
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010-. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-12-06 17:25:50.391239 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus