Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2012-2015

Materialet innehåller platsspecifika uppgifter som insamlats per kalenderår om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen 2012-2015. Materialet täcker 14 kommuner i Helsingforsregionen.

Bostadsproduktionsmaterialen beskriver färdigställda och påbörjade bostäder som punktgeometrier. En del av punktgeometrierna innehåller bostadsproduktionsdata för mer än en byggnad.

Egenskaper

  • ID: Objektets unika ID
  • Kunta: Namn på kommunen där objektet finns
  • Kunta_nro: Kommun-ID
  • Talotyyppi: AP = Småhus, AK = Höghus
  • Asunt_lkm: Antal färdigställda bostäder på platsen
  • Valmvuosi: År när objektet färdigställs eller påbörjas
  • ARAtuotant: ARA = ARA-objekt; ASO = ASO-objekt; annars tom
  • Geometria: punkter

Materialet har tagits fram och utnyttjats i uppföljningen av att målen för Helsingforsregionens Markanvändning, boende och trafiks avsiktsförklaring 2012-2015 förverkligas. Materialet uppdateras inte.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

© Helsingforsregionens kommuner, HRM och Nylands förbund

Gränssnittsadress: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, nivåer: valmistuneet_asunnot_mal_2012_15 och aloitetut_asunnot_mal_2012_15

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 05.01.2017
Uppdaterad 05.01.2017
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsserien slutar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2012-2015. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus