Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin opaskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Opaskartta tuotetaan Helsingin kaupunkiympäristötoimialan...

Källa: Helsingin opaskartta

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPSG:3879)