Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2015-

Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan vuodesta 2015 alkaen.

Aikasarja vuosilta 2000-2016 ilman rakennustoimenpide-tietoa on aineistossa Helsinki: Asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan.

Tietosisältö

Aineisto sisältää tietoja asuntorakentamisesta Helsingissä. Tiedot koskevat uustuotantoa ja laajennusrakentamista sekä käyttötarkoituksen muutostuotantoon liittyviä valmistuneita asuntoja.

Aluerajat

Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. kuvaus.

Tietolähde

Helsingin kuntarekisteri (Facta), Rakennusvalvontavirasto

Kohdejoukko ja rajaus

Taulukko sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alan. Taulukosta on eroteltavissa uustuotanto ja laajennukset yhtenä ryhmänä sekä käyttötarkoituksen muutokset omana ryhmänään. Käyttötarkoitusten muutokset sisältävät uudelleenrakentamiseen verrattavat muutokset sekä muut muutostyöt.

Käyttötarkoituksen muutokset on luokiteltu talotyypin ja huoneistotyypin mukaan. Käyttötarkoituksen muutosten rahoitusmuoto ja hallintaperuste on tuntematon.

Vapaarahoitteisiin asuntoihin on luettu mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitetut ns. välimallin vuokra-asunnot. Arava/pitkän korkotuen asuntoihin on luettu valtion pitkällä korkotuella ja aravalainalla rahoitetut asunnot.

Alueluokitus

Kantakaupunki muodostuu Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin, Taka-Töölön, Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan, Vanhakaupungin ja Reijolan peruspiireistä sekä Mustikkamaa-Korkeasaaren osa-alueesta.

Esikaupungit muodostuvat kantakaupungin ulkopuolisista alueista, ilman ryhmää ”muut”.

Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.

Tietojen luotettavuus

Tiedot asuntotuotannosta saadaan rakennusvalvonnan tietojärjestelmän kautta.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Källa Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja tietokeskus
Publicerad 19.12.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2015-. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja tietokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.01.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus