Kannelmäkeä – ja laajemminkin Helsinkiä – kuvaava karttasovellus, jossa yhdistellään eri lähteiden tarjoamaa avointa dataa. Visualisoinnin tekijä Antti Ahola kuvaa blogikirjoituksessaan, miten “sijaintia hyödyntämällä saa kätevästi niputettua erilaisia aluetta kuvaavia tietoja kokonaiskuvan muodostamiseksi ja tietoon perustuvan tilanneanalyysin tekemiseksi. Lopputuloksena syntyy yksi digitaalinen kartta, jossa eri karttatasoja voi vertailla päällekäin helposti.”

Käytetyt datat

comments powered by Disqus