Pyöräilijämäärät Helsingissä

Näytä data - Julkaistu 19.12.2017 - Päivitetty 19.12.2017
  1. 2017-12-19-091359.963371pyorailijamaaratHelsingissa.JPG
  2. 2017-12-19-091928.711289pyorailijamaaratHelsingissa2.JPG
  3. 2017-12-19-091928.712488pyorailijamaaratHelsingissa3.JPG

Analyysi, jossa yhdistetään Helsingin pyöräilijämääriä sekä Ilmatieteenlaitoksen avointa säädataa ja analysoidaan pyöräilyn suosion sekä lämpötilan välistä riippuvuutta.

"Kuljen kesät talvet työmatkani Espoosta Helsinkiin pyöräillen. Näin syksyn käännyttyä talveksi huomaa jo selvästi kanssapyöräilijöiden määrän vähentyneen, vaikka kuljenkin melko keskeistä työmatkareittiä. Talviaamuina on mahdollista tunnistaa ulkonäöltä monet vastaantulevista pyöräilijöistä, joista useat ovat tuttuja naamoja jo muutaman talven takaa. Kevään tullessa nämä tutut naamat taas hukkuvat kasvavien pyöräilijämassojen sekaan.

Tästä arkihavainnostani herääkin kysymys: Miltä pyöräilijämäärät ja niiden kausivaihtelu näyttää tilastojen valossa?

Datasta

Pääkaupunkiseudulta löytyy 42 koneellista mittauspistettä, joiden laskemat pyöräilijöiden lukumäärät julkaistaan avoimena datana. Tässä artikkelissa keskityn Helsingin mittauspisteisiin, sillä Espoon ja Vantaan mittauspisteiltä ei saa yhtä kattavaa ja pitkälle ulottuvaa dataa. Tarkastelen kuutta mittauspistettä, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti toiminnassa ajanjaksolla 1.1.2014–31.3.2017.

Tarkasteltavat mittauspisteet sijaitsevat Baanalla, Kaisaniemessä, Munkkiniemessä, Pitkäsillalla sekä Eteläesplanadilla. Summaan näiden mittauspisteiden laskemien pyöräilijöiden lukumäärät yhteen ja tätä lukua käytän Helsingin polkupyöräliikenteen vilkkauden mittarina. Vaihtoehtoisesti voisin toki tarkastella ainoastaan yhtä mittauspistettä, mutta tällöin esimerkiksi tietyöt ja muut vastaavat liikennettä haittaavat tilapäiset häiriöt voisivat vääristää tuloksia."

Käytetyt datat

comments powered by Disqus