Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Hypermarketien saavutettavuus julkisella liikenteellä pk-seudulla

Visualisoinnit

Laura Kauria, Perttu Saarsalmi - Julkaistu 30.11.2017 - päivitetty 11.12.2017

3.0
(1)
  1. 2017-11-30-091752.106469hypermarket.jpg

Kartta kuvaa hypermarketiin kuluvan matka-ajan kestoa HSL:n (Helsingin seudun liikenne) julkista liikennettä hyödyntäen. Tieverkoston osat saavat värinsä sen mukaan, kuinka monta minuuttia matka kestää kustakin kartan pisteestä saavutettavimpaan hypermarketiin.

Visualisointi on tehty ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistolla. Saavutettavuusajat on laskettu hyödyntäen Metropaccess-hankkeen ja Busfaster-yrityksen yhteistyönä tekemää työkalua, jonka avulla voidaan laskea nopeasti joukkoliikenteen matka-aikoja reittioppaan rajapintaa hyödyntäen. Työkalu tuottaa saavutettavuusajat pk-seudun pisteiden (alkupisteet) ja hypermarketien (päätepisteet) välillä. Saavutettavuusajoista on valittu minimit. Nämä minimit on yleistetty interpoloiden arvopinnaksi laskien arvot ainoastaan tieverkolle (Interpolointimenetelmä: IDW, cellsize: 10m, power: 2, tarkasteluun otettavat pisteet: 9 lähintä, leikkaus: tieverkko).

Käytetyt tietoaineistot

comments powered by Disqus