Helsingin viherverkosto perustuu laajoihin viheralueisiin eli vihersormiin. Kaupungin pinta-alasta 40 % on viher- tai virkistysaluetta ja metsän osuus on noin 20 %. Kaupunkirakenteen tiivistyessä osa täydennysrakentamisen paineesta kohdistuu viheralueille.

Saavutettavuus on yksi viher- ja virkistysalueiden laadun mittari. Lähipuistojen hyvänä kävelyetäisyytenä voidaan pitää 150 metriä ja laajempien kaupunginosapuistojen tai puistometsien 300 metriä. Tämän kartan avulla voit arvioida Helsingin viheralueiden saavutettavuutta ja sijaintia suhteessa asukastiheyteen.

Käytetyt datat

comments powered by Disqus