A data driven-approach to analyse the co-evolution of urban systems through a resilience lens: a Helsinki case study

Resilience Lab, Faculty of Technology, Policy, and Management, TU Delft - Julkaistu 4.3.2024 - Päivitetty 15.3.2024
  1. 2024-03-04-132648.275165imgHKdatadriven.PNG

Tieteellinen artikkeli, joka käytti Helsingin historiallisen rakennetun ympäristön dataa, julkaistiin Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin kaupungin tieinfrastruktuurin, sosioekonomisen järjestelmän ja rakennetun alueen yhteiskehitystä vuosina 1991–2016.

Historialliset tieverkoston shapefile-tiedostot luotiin käyttäen opaskarttoja vuosilta 1991, 1999 ja 2007 sekä ortoilmakuvaa vuodelta 2016. Tutkimus havaitsi, että infrastruktuurijärjestelmät osoittavat suurempaa muutosvastustuskykyä verrattuna sosioekonomisiin järjestelmiin, mikä edellyttää suunnittelun ja toimenpiteiden yhteensovittamista vuosikymmenten ajan. Analyyttiset tulokset paljastivat myös pysyviä sosioekonomisia eroja Helsingin itä- ja länsiosien välillä.

Käytetyt datat

comments powered by Disqus