Aineisto sisältää Vantaan kaupungin investointien tilinpäätökset ja työohjelmat. Aineisto sisältää kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen investoinnit hankeryhmittäin. Investointeja voidaan seurata jopa tulosyksikkö ja tilaustasolla. Tilaukset kohdistetaan ensin tulosyksiköille ja edelleen alahankeryhmille sekä päähankeryhmille.

Vuodesta 2021 eteenpäin Tilinpäätös ja talousarvio ovat omina sarakkeinaan.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Vantaan kaupunki / Talous ja strategia
Julkaistu 12.02.2014
Päivitetty 27.03.2024
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2010
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Vantaan kaupungin investoinnit. Aineiston ylläpitäjä on Vantaan kaupunki / Talous ja strategia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus