Sovellukset - Helsingin seudun asunnot talotyypin ja hallintaperusteen mukaan 31.12.2003-