Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo - WFS-rajapinta


Datan kuvaus

Seudullisessa osoiteluettelossa on tietoa alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja kaavayksiköiden osoitteista ja nimistöstä (nk. nollaosoite). Seudulliseen osoiteluetteloon tuottavat...

Lähde: Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti WFS
Koordinaatisto ETRS-GK25 (EPSG:3879)