Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys - WMS-rajapinta


Datan kuvaus

Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kattavan paikkatietoaineiston ja selvitystä koskevan loppuraportin. Aineiston on tuottanut Simosol Oy HSY:n, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan...

Lähde: Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti WMS
Koordinaatisto ETRS-GK25