Datan kuvaus

Aineistossa esitetään autoliikennemäärät Espoon katu- ja tieverkolla paikkatietomuodossa. Kyseessä on keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL). Lisäksi aineistosta selviää...

Lähde: Liikennemäärät Espoossa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti WFS
Koordinaatisto ETRS-GK25