Kauniaisten kaupungin tulot ja menot tilinpäätöksen mukaisesti sekä talousarviot vuodesta 2012 alkaen.

Kauniaisten kaupungilla ei ole liikelaitoksia eikä kirjanpidossa eriytettyjä taseyksikköjä.

Tarkasteltaessa tietoja on hyvä huomioida kaupungissa vuonna 2013 tehty organisaatiomuutos, jossa varhaiskasvatuksen tulosalue siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen. Virallinen tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu siten, että varhaiskasvatus raportoitiin osana sosiaali- ja terveystointa.

Muuta huomioitavaa on ruoka- ja puhdistuspalvelun sijoittuminen kaupungin yleishallintoon sekä yhdyskuntatoimen alla oleva kaupungin kiinteistöyksikkö, joka huolehtii kaupungin tilojen sisäisestä vuokrauksesta ja ylläpidosta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin rahatoimisto
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Julkaistu 02.09.2013
Päivitetty 08.06.2023
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2012
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kauniaisten kaupungin tulot ja menot. Aineiston ylläpitäjä on Kauniaisten kaupungin rahatoimisto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus