Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuodesta 2014 alkaen. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty organisaation toimialan, tulosalueen ja tulosyksiköiden nimitiedoilla. Yksittäiset laskurivitasot esitetään yleensä ilman arvonlisäveroa. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimialoittain, toimittajittain tai tilitasoittain. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella. Kaikkiin avattuihin ostolaskutietoihin on lisätty tieto laskun päivämäärästä.

Aineisto päivitetään vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Kauniaisten kaupungin rahatoimisto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.kauniainen.fi
Julkaistu 04.12.2015
Päivitetty 08.06.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2014
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kauniaisten kaupungin ostot. Aineiston ylläpitäjä on Kauniaisten kaupungin rahatoimisto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 26.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus