Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain - 2016-2050

22.10.2019

Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja sukupuolen mukaan kolmena vaihtoehtona vuosiksi 2016-2050 sekä Helsingin alueittaisen ennusteen vuosiksi 2016-2026.

Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain vuosiksi 2016-2025.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan.

Aineiston sisältämät taulukot

 1. Helsingin väestö 1.1.2016 ja ennustevaihtoehdot 1.1.2017-2050 iän mukaan
 2. Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset 1950-2015 ja ennuste 2016-2050
 3. Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1.2016 ja ennuste 1.1.2017-2026 sekä muutos 2016-2026
 4. Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1.2017-2026 (vuosittainen kertymä)
 5. Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2016 sekä ennuste 1.1.2017-2026 (Opetustoimen ikäjako)
 6. Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2016 sekä ennuste 1.1.2017-2026
 7. Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain 2016-2025, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 8. Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1.2016 sekä ennuste 2021 ja 2026
 9. Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin ja peruspiireittäin 1.1.2016 ja ennuste 1.1.2017-2026
 10. Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1.2016 ja ennustevaihtoehdot vuosille 2017-2050
 11. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1.2016 ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan 1.1.2017-2050
 12. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1.2016 ja ennuste sukupuolen mukaan 1.1.2017-2050

Tietoja ennustemenetelmästä

Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2017-2050, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2017:12.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Tiedoston koko 1.51 Mt
Julkaistu 22.10.2019
Aikasarja alkaa 2016
Aikasarja päättyy 2050
Aikasarjan tarkkuus