Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain - 2018-2050

22.10.2019

Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja sukupuolen mukaan kolmena vaihtoehtona vuosiksi 2018-2050 sekä Helsingin alueittaisen ennusteen vuosiksi 2017-2030.

Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain vuosiksi 2018-2029.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Rakentamisen ennuste laaditaan Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kaupunginkanslian strategiayksikön yhteistyönä perustuen alkuvuosina Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan.

Aineiston sisältämät taulukot

 1. Helsingin väestö 1.1.2018 ja ennustevaihtoehdot 1.1.2019-2050 iän mukaan
 2. Helsingin ja Helsingin seudun* väestönmuutokset 1950-2017 ja ennuste 2018-2050
 3. Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1.2018 ja ennuste 1.1.2019-2030 sekä muutos 2018-2030
 4. Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1.2019-2030 (vuosittainen kertymä)
 5. Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2018 sekä ennuste 1.1.2019-2030
 6. Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain 2018-2029, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 7. Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1.2018 sekä ennuste 2024 ja 2030
 8. Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1.2018 ja ennuste 1.1.2019-2030
 9. Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1.2018 ja ennustevaihtoehdot vuosille 2019-2050
 10. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1.2018 ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan 1.1.2019-2050
 11. Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1.2018 ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan 1.1.2019-2050

Tietoja ennustemenetelmästä

Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2018-2050, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2018:18.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Tiedoston koko 1.74 Mt
Julkaistu 22.10.2019
Aikasarja alkaa 2018
Aikasarja päättyy 2050
Aikasarjan tarkkuus