Aineistoon on kerätty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen suoritetietoja vuosilta 2012-2020. Tiedot on esitetty asiakkaista, suoritteista (käynti, kontakti, asumisvuorokausi, hoitovuorokausi, työpäivä ym.) ja paikoista eriteltyinä omaan ja ostopalveluun. Tiedot on esitetty koko kaupungin osalta.

Tietojen luokittelu noudattaa pääsääntöisesti sosiaaliviraston palveluluokitusta kyseiseltä vuodelta. Numerot sektoreiden ja palvelumuotojen edessä ovat palveluluokituksen numeroita. Alapalvelumuodon kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat sektoriin. Joissakin palveluissa on palveluluokitusta yksityiskohtaisempi luokittelu.

Suoritejulkaisun toteuttamisesta vastaa sosiaali- ja terveysviraston tietohuolto- ja tilastopalvelut.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/sote
Julkaistu 15.08.2014
Päivitetty 07.05.2021
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2012
Aikasarja päättyy 2020
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin sosiaalitoimen suoritetietoja. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus