Helsingin seudun väestö 31.12.1979 alkaen sekä ennuste vuoteen 2060 asti

Helsingin seudun väestö 31.12.1979-2013 sekä väestöennuste 1.1.2014-2060. Aineisto sisältää vuosittain päivittyvät toteutuneet väkiluvut sekä ennusteet koko Helsingin seudulle, Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin iän ja sukupuolen mukaan.

Tietolähde

Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kaupunkitieto ja Vantaan kaupungin tietopalvelu. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen laatima.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt, Tilastokeskus
Julkaistu 31.01.2011
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1979
Aikasarja päättyy 2060
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun väestö 31.12.1979 alkaen sekä ennuste vuoteen 2060 asti. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-11-30 14:59:04.823827 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus