Helsingin piirijako -aineisto sisältää kaupungin piirijakoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Helsingin piirijakojärjestelmä on hallinnollisiin tarkoituksiin luotu aluejako koko Helsingin alueesta.

Piirijako koostuu seuraavista aluetasoista: suurpiiri (stordistrikt), peruspiiri (distrikt), osa-alue (delområde) ja pienalue (småområde). Piirijakojen ylläpidon lähtötietoina ovat Kantakartta sekä ajantasaiset asemakaavat. Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa Oracle Spatial -tietokannassa. Piirijakoaineistoa päivitetään jatkuvasti kaupungingeodeetin päätösten perusteella.

Aineistoa ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelut. Piirijako-aineisto julkaistaan avoimena datana tarpeen mukaan rajojen muuttuessa.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Piirijako_suurpiiri
 • Piirijako_peruspiiri
 • Piirijako_osaalue
 • Piirijako_pienalue

Piirijakojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • aluejako (string). Aluejaon tyyppi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kunta (string). Kunta. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tunnus (string). Piirijaon tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • nimi_fi (string). Piirijaon suomenkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • nimi_se (string). Piirijaon ruotsinkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • yhtluontipvm (date). Kohteen luontipäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • yhtmuokkauspvm (date). Kohteen edellinen muokkauspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • yhtdatanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kokotunnus (string). Piirijakojen yhdistelmä tunnus. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Helsingin piirijakorajat 1995-2021

Helsingin piirijakorajat 1995-2021 -aineisto sisältää Helsingin kaupungin piirijakoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset vuosilta 1995-2021. Vuosien 1995-2000 osalta aineistosta puuttuu pienalueiden rajat. Julkaisun tietolähteenä on HSY:n tuottama Seutu-CD sekä siinä julkaistu Seutukartta.

Oheisessa Excel-tiedostossa on Helsingin vuoden 2016 aluejaot, jossa on kaikki aluetasot. Tiedostossa on Seutukartan aluekoodit, Helsingin virallinen aluenimistö sekä Tilastokeskuksen aineistoissaan käyttämä koodi+nimi. Toisena aineistona on omilla välilehdillään osa-alueiden ja pienalueiden postialuekoodit. Varsinkaan osa-alueet eivät mene kaikilla alueilla täsmällisesti postialueiden sisään (ks. kartta).

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto https://kartta.hel.fi/avoindata
Julkaistu 09.02.2015
Päivitetty 15.01.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=139
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1995
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin piirijako. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus