Helsingin ortoilmakuvat - WMTS-rajapinta (ortoilmakuvat 2014-)


Datan kuvaus

Helsingin ortoilmakuvia viime vuosilta on saatavilla paikkatietorajapinnan kautta. Lisäksi avoimena datana on julkaistu historiallisia ilmakuvia vuosilta 1932-1988 ladattavina...

Lähde: Helsingin ortoilmakuvat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti WMTS
Koordinaatisto ETRS-GK25