Helsingin laserkeilausaineistot - Kaikki pisteet


Datan kuvaus

Helsingin laserkeilausaineistot on sarja laserpistepilviä, jotka kattavat koko kaupungin alueen. Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen...

Lähde: Helsingin laserkeilausaineistot

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti LAZ
Koordinaatisto ETRS-GK25