Helsingin kaupungin tulot ja menot vuodesta 2009 alkaen tilinpäätöksen mukaan.

CSV- ja Excel-muotoisten aineistojen sisältö on lähestulkoon sama. Vuosittain päivitettävät Excel-tiedostot sisältävät yhden vuoden summat yhteensä organisaatioittain ja tileittäin. Kuukausikohtaiset, automaattisesti kuukausittain päivittyvät CSV-tiedostot puolestaan sisältävät saman tiedon yhden kuukauden datasta tositteittain.

Vuosien 2009-2011 aineistosta puuttuu osa virastoista; esim. Rakennusvirasto ja Stara sekä liikelaitokset. Vuodesta 2012 alkaen tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot ja liikelaitokset.

Tilinpäätöstietojen otsikointi on vuodesta 2012 alkaen joiltain osin muuttunut. Vuosien 2009-2011 tilinpäätösaineistojen sarakkeet vastaavat vuodesta 2012 alkaen tilinpäätöksen sarakkeita seuraavasti:

 • Virasto + Virasto nimi = Yritys + nimi
 • Pääluokka = Pääluokka nro
 • Pääluokka nimi = Pääluokka nimi
 • Luku = Luku nro
 • Luku nimi = Luku nimi
 • Kohta = Kohta nro
 • Kohta nimi = Kohta nimi
 • Kustannuspaikka = Tulosyksikkö nro
 • Kustannuspaikka nimi = Tulosyksikkö nimi
 • Toteuma = Toteuma Yht (ULS, Ulkoinen Laskenta Saldot)
 • Tiliryhmä 3 nimi = Talousarvion tiliryhmä
 • Tilin nimi = Pääkirjatili nimi
 • Tili = Pääkirjatili nro
 • Vuosi = Vuosi

HUOM: 1.6.2017 Helsingin kaupungilla tapahtui organisaatiouudistus, jonka jälkeen osaa kuluista ei kohdenneta enää talousarvion alaluokkiin, joten toimialojen kohdalla osa sarakkeista on tyhjiä.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 03.09.2013
Päivitetty 16.06.2023
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2009
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin tulot ja menot. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 22.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus