Helsingin kaupungin puurekisteri - WFS-rajapinta

20.5.2019

Aineistoa on mahdollista hakea eri formaateissa mm. CSV, ESRI SHAPE, JSON, KML ja XML. Formaatit löydät GetCapabilities-dokumentin outputFormat-kohdasta.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti WFS
Julkaistu 20.05.2019
Koordinaatisto ETRS-GK25