Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen


Tietoaineiston yhteenvedosta

Espoon 3D-kaupunkitietomalli kattaa kaikki CityGML-standardin sisältämät ja siinä kuvatut kohdetyypit lukuun ottamatta ns. taitorakenteisia siltoja ja tunneleita. Espoon...

Lähde: Espoon 3D-kaupunkimalli

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WFS
Paikkakoordinaatit ETRS-GK25