Eduskuntavaalit 2011 Helsingin näkökulmasta, alueelliset erot äänestysaktiivisuudessa ja puolueiden kannatuksessa.

Aineiston taulukot

  • Taulukko 1. Helsingin äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus, keskitulo vuodessa ja työttömyysaste peruspiireittäin.
  • Taulukko 2. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä koko maassa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 3. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä Helsingissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 4. Helsingin vaalipiirissä valitut kansanedustajat.
  • Liite 6. Puolueiden kannatus Helsingin vaalipiirissä äänestysalueittain vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 11.05.2011
Lisätietoja
  1. http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_05_10_Tutkimuskatsaus_3_Hakkarainen.pdf
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Eduskuntavaalit Helsingissä 2011. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 03.08.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus