Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä

Ympäristökeskuksen asunnontarkastuksen toimenpidepyyntöjen määrät kuukausittain Helsingissä vuodesta 1994 alkaen.

Asunnontarkastustoiminta perustuu terveydensuojelulaissa määritettyihin asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten vaatimusten toteutumisen ja terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen. Laissa määritetään myös kunnan terveydensuojeluviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet tätä selvitystyötä varten.

Excel-tiedoston sarakkeet:

  • Vireille tulleet: Ympäristökeskuksessa vireille otettujen asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • OK: Käsiteltyjen (ratkaistujen) asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • Vireillä olevat: Käsittelyssä olevien, vielä ratkaisemattomien asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma

Aineistoa ei enää päivitetä.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Julkaistu 16.10.2012
Päivitetty 08.11.2019
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/terveellinen/terveyshaitta/
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1/1994
Aikasarja päättyy 12/2018
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-12-09 18:21:44.033290 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus