Muutoshistoria - Naiset - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen