Muutoshistoria - Helsingin väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen